Het initiatief

CompanyWatch is in 2016 gestart vanuit de ambitie om ondernemers in het MKB, hun financiers én adviseurs, te ondersteunen in het eerder signaleren van latente continuïteitsrisico's, met behulp van een door CompanyWatch ontwikkelde risicosignaleringsmethodiek.

In de eerste helft van 2017 volgde de realisatie van een software toepassing die geautomatiseerd deze latente risico's vroegtijdig signaleert op basis van gekoppelde online boekhoudpakketten. Na uitgebreid testen en valideren bij financieel adviseurs en accountantskantoren is sinds eind 2017 de risicobeheertool voor financiers beschikbaar.

Begin 2018 heeft CompanyWatch besloten om de interesse vanuit de accountancy naar haar hands-on adviestool invulling te geven met de ontwikkeling van een toolkit met datagedreven adviestools. Dat wil zeggen adviestools voor de accountant van morgen: data gedreven, gericht op rendabele advisering aan MKB'ers.

De initiatiefnemers

Leendert-Jan Roos is algemeen directeur en co-founder. Hij is marketing- en bedrijfsanalist en voormalig bankier. Zijn specialismen op marketing, financiële planning en bedrijfsanalyse maken hem een allround winstoptimalisatie specialist. Hij beschikt over een uitstekend trackrecord van ondernemingen die met zijn hulp financieel herstelden en . Leendert-Jan heeft als specifieke aandachtsgebieden: conceptuele ontwikkeling van nieuwe adviestools, project implementatie en product integratie binnen complexe organisaties.

Arnoud Groot is financieel directeur. Hij is accountant. Met zijn cijfermatige inzicht in jaarwerk, jarenlange ervaring in de controle praktijk en kennis van uiteenlopende boekhoudpakketten de technische specialist bij implementaties. Arnoud heeft als specifieke aandachtsgebieden: controle en testing van productontwikkelingen, mapping van grootboekschema's, technische vraagbaak voor onze ontwikkelaars.

Michiel Werkman is voorzitter van de Raad van Advies en co-founder. Hij heeft diverse operationele, commerciële en leidinggevende posities bekleed bij financiële instellingen. Als voormalig zakelijk bankier heeft Michiel veel ervaring met maatwerk in financieren. Hij heeft een achtergrond bij "Intensief Beheer" en “Bijzonder Beheer” bij banken. Michiel is gepensioneerd, maar is commercieel actief betrokken in zijn rol als voorzitter van de Raad van Advies.

Lees meer over de initiatiefnemers

Michiel Werkman

Co-founder - Voorzitter Raad van Advies

Arnoud Groot

Financieel directeur

Leendert-Jan Roos

Co-founder - Algemeen directeur