Persbericht

Wassenaar, 30 November 2016

 

Ingrid de Bondt en Lex van Teeffelen adviseren FinTech startup voor ondernemers, Company Watch

Company Watch slaat automatisch alarm bij financiële dreigingen en helpt mkb-ondernemers persoonlijk om betalingsproblemen te voorkomen

 

Deze maand verscheen het KvK onderzoek ‘grip op de tent’. Het toont aan dat meer dan de helft van de ondernemers onzeker is over hun financieel-administratieve kennis. Een van de voornaamste conclusies is dat bedrijven daardoor met betalingsproblemen te maken krijgen.

 

Als eerste in Nederland bieden de FinTech startups Company Watch en Company Assist mkb’ers daar een nieuwe service voor aan. Vanuit de bedrijfsadministratie van ondernemers worden automatisch financiële dreigingen gesignaleerd waaraan desgewenst persoonlijk maatwerk advies kan worden gekoppeld. Dit voorkomt onnodige risico’s en het stelt bedrijven in staat om zonder het risico van betalingsproblemen en goed gefundeerd beslissingen te nemen.  

 

Per 1 december 2016 treden Ingrid de Bondt en Lex van Teeffelen toe tot de Raad van Advies. Hun kennis en ervaring draagt in een vroeg stadium bij aan de ontwikkelingen waarmee CompanyWatch de bedrijfscontinuïteit en de financierbaarheid van mkb’ers sterk gaat verbeteren.

 

Lex van Teeffelen is lector Financiële en Economische Advisering aan de Hogeschool Utrecht. Zijn onderzoeksgroep is (inter)nationaal actief op het gebied van financiering, governance, groei en bedrijfsovernames in het mkb.

 

Ingrid de Bondt werkt via haar eigen bedrijf Bureau Private Innovaties in het Publieke Domein samen met bedrijven en financiële instellingen aan oplossingen van maatschappelijke problemen. Eerder was zij actief in de landelijke, provinciale en lokale politiek. Zij was gedeputeerde in Zuid-Holland, wethouder in Utrecht en onder meer programmadirecteur bij de NS. 

 

Over Company Watch en Company Assist:

 

Company Watch en Company Assist zijn een initiatief van drie voormalig bankiers: Leendert-Jan Roos, Roos-Marie van Gerven en Michiel Werkman. Via financiers en intermediairs in bedrijfskrediet bieden zij ondernemers volautomatisch risicomanagement aan gecombineerd met persoonlijk relatiebeheer en maatwerk advies om toekomstige betalingsproblemen te voorkomen.

 

- Company Watch, Personal FinTech Monitoring, bewaakt én analyseert 24/7 de informatie uit financiële bedrijfsadministraties. Er wordt persóónlijk alarm geslagen zodra daaruit iets wordt gesignaleerd wat in de komende 1,5 jaar een bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit vormt. Daarmee kunnen ondernemers zelf vroegtijdig maatregelen treffen om financiële problemen te voorkomen.

 

- Company Assist, Early Warning Solutions, beschikt over onafhankelijke branchedeskundigen, materiespecialisten en businesspartners. Zij bieden ondernemers desgewenst de specialistische hulp die nodig is bij het voorkomen en oplossen van problemen.