Disclaimer

Deze website is eigendom van CompanyWatch. CompanyWatch is een handelsnaam van CompanyWatch, geregistreerd onder nummer 67050077 bij de Kamer van Koophandel.
 
Alle informatie (inclusief beeldmateriaal) op deze website is derhalve eigendom van CompanyWatch. U kunt voor privé en commerciële doeleinden gebruikmaken van de informatie op deze website indien u als bron ‘CompanyWatch’ vermeldt direct bij de getoonde informatie.
 
Hoewel zorgvuldig samengesteld bevat deze site  enkel algemene informatie, geen adviezen. Derhalve kunnen wij voor de volledigheid en juistheid van de getoonde informatie niet instaan. Dit geldt ook voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de website. Indien de site tijdelijk niet beschikbaar is aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als een ander daardoor schade lijdt.
 
De berekeningen op deze website zijn uitsluitend indicatief en kunnen wijzigen. Ze zijn gebaseerd op algemene uitgangspunten en kunnen afwijken van uw persoonlijke situatie.
Op deze site vindt u links naar externe sites en bronnen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie op deze sites en bronnen.
 
Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Derhalve is deze informatie alleen bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en/of bedrijven die in Nederland zijn gevestigd.
 
CompanyWatch behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.