Maximaal ondernemen door meer financieel inzicht.

Met Company Watch onderneemt u zorgeloos met volledige grip op alle financiële risico's.

 

Met Company Watch toont u aan volledig grip te hebben op uw bedrijfsvoering en beschikt u over gespecialiseerde ondersteuning. Dit brengt u in een sterkere positie ten opzichte van bijvoorbeeld financiers en investeerders.

 

Company Watch helpt u door financiële dreigingen te signaleren. Hierdoor stuurt u tijdig bij.

 

Company Watch biedt u:

 

  1.  24/7 inzicht in uw prestaties door de koppeling met uw eigen boekhoudpakket 
  2.  In één oogopslag alle essentiële informatie overzichtelijk bij elkaar
  3.  De zekerheid van een onafhankelijke controller. Die neemt persoonlijk proactief contact op zodra hij financiële risico’s signaleert.

 

Company Assist biedt u aanvullend:

 

  1.  Doorlopende garantie op hulp bij dreigende financiële problemen
  2.  Assistentie van een gekwalificeerde en ervaren consultant die uw branche kent en uw bedrijf begrijpt
  3.  Een onafhankelijke vertrouwenspersoon als buffer tussen u en andere belanghebbenden, bijvoorbeeld uw financiers of investeerders

 

Wilt u meer weten over deze unieke diensten?

Wij zijn Company Watch en Company Assist.

Onderneem zorgeloos met volledige grip op alle financiële risico's. Ontvang vroegtijdig een signaal om bij te sturen.

   

Vormt een risico onverhoopt een reële bedreiging voor uw onderneming?

Dan is een netwerk van ervaren (oud) ondernemers, branchedeskundigen, materiespecialisten en recovery experts beschikbaar. Zij staan in het hele land voor u klaar om in uw belang direct assistentie te verlenen.

  

 

Wilt u weten wie wij zijn?