Beperk de risico's op defaults

CompanyWatch helpt u om heel gemakkelijk uw MKB portefeuille met uitstaande financieringen te managen op continuïteitsrisico's.

Het doel: risico's vroegtijdig signaleren zodat defaults tot het verleden gaan behoren.

De risicobeheertool: geschikt voor innovatieve financiële instellingen die risico’s willen beperken op uitgeleende gelden aan het MKB door de inzet van geautomatiseerde toepassingen.

Financiert u ondernemingen in het MKB of u treedt op als intermediair tussen geldgever en geldvrager?

 

Ontzorg uzelf en krijg meer grip, inzicht en controle op uw kredietportefeuille met de risicobeheertool.
Beperk zo het risico’s op defaults.

 

Met onze risicobeheertool voor financiers en kredietnemers worden financiële risico’s tot anderhalf jaar eerder gesignaleerd dan nu gebruikelijk is. Zo worden continuïteitsrisico’s vroegtijdig inzichtelijk gemaakt.

 

Deze tool is op meer gebaseerd dan alleen de daadwerkelijke vrije kasstroom en biedt direct inzicht in de oorzaak van de latente problemen. Dan is veelal nog cashflow aanwezig om bij te sturen.

 

Voordeel van deze tool is het actuele maandelijkse inzicht in de financiële prestaties van uw kredietnemers, maar zónder dat u uw klanten hoeft te verplichten om de daadwerkelijke financiële administratie open te stellen.

De risicobeheertool

  • Één totaaloplossing voor meer dan alleen financieel risicomanagement, zonder grote investeringen
  • Meer zekerheid op continuïteit van de onderneming waaraan u geld hebt uitgeleend
  • 100% betrouwbaarheid door validatie van elke aansluiting

  • Meer focus op de kernactiviteit: het aantrekken en uitlenen van gelden
  • Kredietnemers krijgen ook zelf meer grip, inzicht en controle met deze geautomatiseerde online risicocontroller