Vraag en Antwoord

Hoe werkt het?

  1. U meldt zich aan en kiest voor Company Watch of voor de combinatie van Company Watch mét Company Assist.
  2. U ontvangt maandelijks uw persoonlijke financiële dashboard met risicogebieden.
  3. Zodra uw hoofdmeter oranje of rood kleurt, analyseren wij of een risico reëel lijkt.
  4. Binnen 48 uur neemt één van onze consultants persoonlijk contact op om risico's verder te inventariseren en met u af te stemmen  of assistentie noodzakelijk is.
  5. Binnen 3 werkdagen heeft u een persoonlijke ontmoeting met  de door u gekozen consultant van Company Assist om een plan van aanpak te bepalen.
  6. Uw consultant is uw vertrouwenspersoon en assisteert u bij de uitvoering van het plan.
  7. Uw consultant kan als buffer fungeren  buffer tussen u en andere belanghebbenden.
  8. Uw consultant ondersteunt u totdat uw dashboard weer groen kleurt.

   

  Daarnaast:

  • U kunt 24/7 uw dashboard van Company Watch actualiseren.
  • Met Company Assist heeft u 24/7 de mogelijkheid te vragen om assistentie.

   

   

  Hoe meld ik mij aan?

  U kunt uzelf via onze website aanmelden voor Company Watch óf voor Company Watch plus Assist.

   

  Neemt u onze diensten af naar  in combinatie met een financiering door één van  de met ons samenwerkende partijen, dan ontvangen wij uw aanmelding ook via hen.

   

   

  Uit welke diensten kan ik kiezen?

  U heeft de keuze uit het afnemen van:

  - Company Watch: dat is uw financiële dashboard op maand- of kwartaalbasis en 24/7.

  - Company Assist plus Company Watch: dat is bovenstaande inclusief  gegarandeerde hulp bij dreigende financiële problemen.

   

   

  Wat houdt 'op maand- of kwartaalbasis' in?

  Indien u administratie is ingericht op maandbasis ontvangt u maandelijks (een link naar) uw financiële dashboard. Is uw administratie ingericht op kwartaalbasis dan ontvangt u deze elk kwartaal.

   

  Heeft u  tussentijds de administratie geactualiseerd dan kunt u direct uw financiële dashboard vernieuwen.

   

  Wat houdt het financiële dashboard in?

  Company Watch biedt op 16 standaard risicogebieden een meter die aangeeft: groen, oranje of rood.

   

  Uw financiële dashboard wordt gevormd door 1 hoofdmeter die de samenvatting geeft van deze 16 risicogebieden.

  Ook kent Company Watch 5 submeters die enkele risicogebieden samenvatten.

   

  Voor wie is het financiële dashboard bedoeld?

  1. Voor u als ondernemer, om te kunnen bijsturen en voor uw (investerings-) beslissingen
  2. Voor uw financiers of investeerders en om te laten zien hoe uw bedrijf er voor staat

   

  Op welke meter reageert Company Watch?

  Company Watch reageert met het uitvoeren van een eerste analyse wanneer uw hoofdmeter oranje kleurt. 

   

   

  Wanneer neemt Company Watch contact op?

  Company Watch neemt op werkdagen binnen 48 uur contact met u op, indien uit de eerste analyse een latent financieel risico naar voren komt.

   

   

  Wie bepaalt of assisentie noodzakelijk is?

  U bepaalt samen met Company Watch of een latent risico ook reëel is. Zo ja, dan kunt u zelf bepalen welke Company Assist consultant u wilt inschakelen.

   

  Neemt u Company Assist af, dan heeft u recht op consultancy zonder daar aanvullend voor te hoeven betalen.

  Nam u geen Company Assist af maar wenst u assistentie, dan dient u een vooraf begroot bedrag te betalen voor consultancy, tegen een tarief van (in 2017) 145,00 euro per uur, exclusief BTW.

   

   

  Op hoeveel uren assistentie heb ik recht?

  Met Company Assist heeft u recht op een vast aantal uren consult per jaar en per periode van de overeenkomst.

   

  Het tarief en bijbehorend aantal beschikbare uren consult per jaar kunt u zelf berekenen in onze calculator.

   

  Zijn er geen beschikbare uren meer maar wilt u wel meer assistentie, dan dient u een vooraf begroot bedrag te betalen voor consultancy, tegen een gereduceerd tarief van (in 2017) 125,00 euro per uur, exclusief BTW.

   

   

  Wat bepaalt wie mijn consultant wordt?

  De volgende factoren bepalen wie uw consultant wordt:

  • De aard van het risico bepaalt welk specialisme het beste kan ingezet.
  • U kiest en er is sprake van een 'klik' tussen u en de consultant.

   

   

  Wat doet een consultant?

  Afhankelijk van uw situatie kan uw consultant onder andere:

  • Zijn specialisme inzetten voor het beperken van het risico van uw onderneming op zijn vakgebied.
  • Met zijn specialisme bijdragen aan verdere professionalisering van uw onderneming.
  • Begeleiden bij het opstellen van een business- en strategieplan en ondersteunen bij het realiseren ervan.
  • Een standaard onderzoek uitvoeren naar uw verdienmodel en de levensvatbaarheid.
  • Adviseren over mogelijke alternatieve verdienmodellen.
  • Financiële prognoses opstellen of controleren (second opinion).
  • Een financieringsaanvraag helpen voorbereiden.
  • U bijstaan in contacten en contracten met uw financier, bank of investeerder.
  • Optreden als uw gesprekspartner bij uw financier, bank of investeerder.
  • Regisseren van de recovery van uw bedrijf.

   

   

  Waar werkt mijn consultant?

  De consultant van Company Assist zal zoveel mogelijk tijd besteden bij u op locatie. Alleen door zelf actief in het bedrijf te werken leert de consultant uw onderneming helemaal kennen.

   

  Wij beschikken over een landelijk dekkend netwerk van consultants en beperken de reistijd van consultants tot maximaal 1 uur enkele reis.

   

   

  Welke specialismen heeft Company Assist in huis?

  Onze gekwalificeerde en onafhankelijke consultants zijn onder andere gespecialiseerd in:

  • Recovery
  • Bedrijfsfinanciering- en herfinanciering
  • Overdracht, overname en fusie
  • Personeelszaken
  • Procesinrichting en procescontrole
  • Logistiek
  • (Intern) Transport
  • Vervoer
  • Marketing
  • Communicatie en social media
  • Sales
  • ICT
  • Administratie-inrichting en financiële controle

   

   

  Welke rollen kan een consultant vervullen?

  1. Een consultant treedt op als specialist op zijn vakgebied.
  2. Daarnaast zal hij fungeren als uw sparringpartner en vertrouwenspersoon bij realisatie van het plan van aanpak.
  3. Hij kan tevens fungeren als buffer tussen u en uw stakeholders. Bijvoorbeeld uw leveranciers, aandeelhouders, financiers, raad van commissarissen.

   

   

  Is Company Watch een verzekering?

  Nee. Company Watch is geen verzekering die uitkeert op een bepaald moment. 
    
  Met Company Watch krijgt u periodiek inzage via uw financiële dashboard. U bent doorlopend gegarandeerd van onze signaalfunctie.

   

  Met een abonnement op Company Assist heeft u, afhankelijk van uw behoefte, gedurende de contractperiode recht op professionele assistentie van een consultant tot een vastgesteld maximum aantal uur per jaar en per contractperiode.
  Tijdens de contractperiode heeft u aanvullend recht op korting op de standaard uurtarieven bij overschrijding van het jaarmaximum.

   

   

  Wat als het toch mis gaat?

  Onze ambitie voor klanten van Company Assist is 100% continuïteit en 0% faillissementen.

   

  Uit ervaring weten wij gemiddeld 1,5 jaar eerder financiële risico's op te sporen, waardoor wij vaker 'voorkomen' dan 'genezen'.

   

   

  Wat kost het?

  De basisprijs van uw abonnement hangt af van de branche waarin u actief bent, gevolgd door het aantal medewerkers of de hoogte van uw jaaromzet.

   

  U betaalt eenmalig € 250,- , exclusief BTW, voor de aansluiting op ons systeem en uw eerste financiële dashboard.

   

  Indien u via een met ons samenwerkende financier of dienstverlener, onze service afneemt betaalt u niet voor aansluiting op ons systeem en is uw eerste financiële dashboard gratis.

   

  Hoe is mijn privacy gewaarborgd?

  Company Watch garandeert dat uw individuele financiële informatie in veilige handen is.

   

  De informatie wordt uitsluitend opgeslagen op beveiligde servers in Nederlandse datacentra die onder Nederlandse wet- en regelgeving en toezicht vallen.

   

  Vanuit uw boekhoudpakket verstrekt u informatie aan Company Watch. Uit slechts een strikt beperkt aantal financiële basisgegeven stellen wij daaruit volledig geautomatiseerd uw dashboard op (groen-oranje-rood).

   

  Uitsluitend wanneer de hoofdmeter van uw dashboard van groen naar oranje verkleurd worden door ons uw overige financiële gegevens uitgebreid geraadpleegd. CompanyWatch medewerkers analyseren uit die cijfers de oorzaken om u over de risico’s en oplossingen te informeren.

   

  Derden hebben nooit toegang tot de door u aan Company Watch verstrekte vertrouwelijke financiële gegevens.
  Alleen analisten van Company Watch en, desgewenst, uw eigen onafhankelijke consultant van Company Assist kunnen uw uitgebreide financiële gegevens raadplegen. Dat gebeurt uitsluitend om u in uw eigen bedrijfsbelang optimaal te informeren, assisteren en adviseren.

   

  Alleen uw periodieke dashboards kunnen met derden worden gedeeld en wordt bewaard. Alle onderliggende financiële gegevens zijn strikt vertrouwelijk en blijven nooit langer bewaard dan in uw eigen belang voor de onafhankelijke advisering relevant is. Een en ander met een maximum van 12 maanden.