Voorkomen financieel risico, realiseren professionaliseringsslag

 

Mijn naam is Bert. Ik ben directeur van een beveiligingsbedrijf.

 

Wij zijn gespecialiseerd in de installatie en het onderhoud van beveiligingssystemen en aanverwante beveiliging. Ons werk is onder te verdelen in onderhoud met service en projectrealisatie. Mijn onderneming heeft 9 fulltime medewerkers.

 

Na het faillissement van een grote klant heb ik in oktober 2015 een consultant van CompanyAssist ingeschakeld om meer problemen als gevolg van onvoldoende sturing op financiële resultaten te voorkomen.

 

Hij heeft direct afspraken gemaakt met mijn belangrijkste leveranciers om de nadelige gevolgen van dat faillissement van mijn klant te elimineren.

 

Tevens heeft hij mijn hele onderneming doorgelicht en geholpen om beter inzicht te krijgen in de ‘financiële lekken’ van mijn onderneming.

 

Met zijn assistentie heb ik in 2016 een grote professionaliseringsslag kunnen maken. Zijn belangrijkste advies was om juist te investeren in personeel en professionalisering alhoewel het financieel zware tijden waren. Ik ben met dit advies aan de slag gegaan. Het gevolg is dat ik, na nauwelijks een jaar begeleiding van CompanyAssist, een nog beter bedrijf heb in kwalitatieve zin. Ik presteer dit jaar financieel beter dan mijn branchegenoten.

 

De regelmatige begeleiding zijn wij inmiddels aan het afbouwen. De controle op financiële risico’s met het duidelijke dashboard CompanyGo van CompanyWatch garandeert mij snelle signalering bij mogelijke toekomstige financiële risico’s.

 

Ik kan mij intussen met een gerust hart op het verder verbeteren en uitbouwen van mijn bedrijf concentreren.