Peter Plijnaar (1954) is een ervaren ondernemer. Hij heeft zijn roots in de media, ICT en software ontwikkeling. Peter heeft als generalist een specialisme ontwikkeld voor het begeleiden van ondernemingen in een ICT gerelateerde omgeving.

 

Door zijn ervaringen op management- en directieniveau bij ICT bedrijven kent hij het klappen van de zweep. Zo ook met het 'gezond maken' van ondernemingen in een neergaande markt.

 

Peter is een uitstekende onderhandelaar, vasthoudend en een goed luisteraar. Hij heeft ervaring opgedaan in het spanningsveld tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.

 

Inspirators in het leven van Peter zijn onder andere zijn vader ('volhouden jongen') en Eckhart Wintzen ('houd je organisatie overzichtelijk en flexibel').

 

Peter is getrouwd en vader van 3 stoere schoonzoons. Hoewel woonachtig in Castricum is Peter Italië-fan in hart en nieren. Hij doet inspiratie op onder het spelen van een potje golf of schaak.

 

Namens Company Assist wordt Peter ingezet als specialist voor ICT (dienstverleners).

 

Hij zet zijn capaciteiten, kennis en ondernemerservaring in om ondernemers in de ICT te ondersteunen bij spanningen door groei of tegenslag.

 

Peter fungeert als klankbord, als tijdelijke gids en als materiedeskundige.

De rode draad door de track record van Peter is: complexe zaken eenvoudig en flexibel maken. Laat ICT voor jou werken.

Lees meer over de mensen van CompanyAssist

Peter Gommans

Specialist recovery en verandermanagement

Peter Gosselaar

Specialist recovery, verandermanagement en (her)financiering

Dennis Oemar Said

Branche specialist horeca

Stephanie Groot

Specialist recovery en verandermanagement

Jan Nieuwenhuizen

Specialist recovery en verandermanagement

Peter Plijnaar

Specialist ICT dienstverlening

Charles Jansen

Specialist (her) financiering

Joost Swart

Insolventie adviseur

Coos Oomen

Specialist recovery en verandermanagement