Geldvoorelkaar.nl is grondlegger en marktleider van crowdfunding voor het MKB en particulieren in Nederland. Hun doel is om een positief verschil te maken op het gebied van financiering van investeringen voor het MKB. 

 

Geldvoorelkaar.nl en Company Watch en - Assist passen uitstekend bij elkaar door hun wederzijdse ambitie om ondernemers te helpen om duurzaam succesvol te zijn. Door onze samenwerking wordt de kans op gezonde groei en blijvende continuïteit gemaximaliseerd. 

 

Wilt u meer weten of kennis maken met Geldvoorelkaar.nl?


Geldvoorelkaar.nl beschikt over het meest uitgebreide productaanbod. Zo kunnen zij iedereen die financiering nodig heeft een passende en verantwoorde financieringsoplossing bieden. Naast de Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl zijn zij in staat om namens onze investeerders hypothecaire zekerheden te vestigen via de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Hierdoor wordt de zekerheidspositie van de investeerders aanzienlijk vergroot. Ook kunnen er pandrechten afgesloten worden op activa zoals banktegoeden, debiteuren en handelsvoorraden.

 

Geldvoorelkaar.nl werkt door het hele land samen met Crowdfunding bemiddelaars. De Crowdfunding bemiddelaars begeleiden de geldnemers en beoordelen de aanvraag. Als de geldnemer of ondernemer dat wil kan hij of zij ook ondersteund worden bij het opstellen van de pitch. Na de goedkeuring door de Risk manager kan de pitch gepubliceerd worden op het platform.

Geldvoorelkaar.nl heeft een vergunning van de AFM en onderhoudt nauw contact met de AFM over de ontwikkelingen in de crowdfundmarkt. Als crowdfundingplatform werken zij intensief samen met specialisten in de markt zoals accountants en MKB-adviseurs. Door een uitgebreid investeerdersnetwerk van ruim 10.000 actieve investeerders zijn inmiddels meer dan 1.200 bedrijven uit uiteenlopende sectoren gefinancierd met een succes rate van 97%.

 

Onlangs heeft Geldvoorelkaar.nl de grens van € 100 miljoen euro aan crowdfunding gepasseerd. Dit is een belangrijke mijlpaal. Onze focus ligt op het bieden van maatwerkoplossingen aan MKB ondernemers, transparantie over rendement en het blijven bieden van aantrekkelijke proposities aan onze investeerders.

Onze business partners

Robert van Schie

Specialist kredietverzekering

Voldaan

Factoring

FIA

Bespaarspecialist

Titia de Vries

Personal coach

Gerda Nobel

Specialist bedrijfswaardering en overname

Vision Forward

Coaching en Training