Onderzoek naar benchmarktool levert vervolgonderzoek op

Vrijdag - 10 Augustus 2018
Onderzoek naar benchmarktool levert vervolgonderzoek op

In het door Lars Diephuis, student Finance and Financial Management Services, opgeleverde onderzoek naar KPI's voor een benchmarktool voor het MKB zijn een aantal interessante conclusies gekomen.

 

In de voorbije maanden heeft Lars meerdere sectorspecialisten van bancaire instellingen, adviseurs van brancheorganisaties en branchespecialisten uit het netwerk van Company Watch uitgebreid geïnterviewd. Uit dit kwalitatieve onderzoek zijn de belangrijkste conclusies:

 

- Er is geen eenduidig antwoord te vinden op de vraag wat de vijf belangrijkste KPI's zijn. Uitgebreider onderzoek hiernaar is noodzakelijk om een goede 'common base' te vinden;

 

- Er is nauwelijks benchmark data beschikbaar. Voorkomende data gedreven benchmarks zoals SRA berusten veelal eenzijdig op alleen de cijfers uit de administraties, maar missen de praktische toepasbaarheid zoals bijvoorbeeld de omzet per m2, opbrengst per couvert, bezettingsgraad, gemiddelde besteding of het aantal bezoekers;

 

- Van de beschikbare benchmarktoepassingen waarin zich meer branche gerelateerde benchmarks bevinden zijn onbetrouwbaar. Veelal bestaat de benchmark waartegen wordt afgezet uit minder dan 50 en veelal gedateerde waarnemingen óf wordt de benchmark jaarlijks bepaald door de visie van 3 tot 5 branchespecialisten.

 

 

Op basis van bovenstaande conclusies heeft Company Watch besloten om in samenwerking met de Hogeschool van Utrecht aanvullende onderzoeksopdrachten te formuleren om te starten met het vormgeven van een common base voor branchegerelateerde benchmarks op basis van uitgebreid en representatief onderzoek. Het doel is om dit onderzoek in 2019 uit te voeren in een co-creatie tussen Company Watch en de Hogeschool van Utrecht.