Deelname CompanyWatch aan werkgroep vroegsignalering

Donderdag - 24 Mei 2018

CompanyWatch zal gaan deelnemen aan een nieuw op te richten werkgroep vanuit de Hogeschool van Utrecht voor vroegsignalering van financiële risico’s in het MKB.

   

Kleine bedrijven zijn gevoelig voor wisselingen in inkomsten. Vooral ondernemingen met personeel zijn kwetsbaar. Zij moeten maandelijks salarissen uitkeren en hebben vaste lasten, zoals betalingen voor bedrijfspanden en -middelen en belastingverplichtingen. Het IMK (2018) signaleert dat het aantal aanvragen voor Bijzondere Bijstand Zelfstandingen weer toeneemt sinds eind 2017. Ook in tijden van groei, wanneer de voorraden en onderhanden werkpositie snel groeien, ontstaan liquiditeitsproblemen. Daarnaast kent elke ondernemer privéuitgaven en is bekend dat in situaties van scheiding, het krijgen van kinderen en het kopen van een huis, de risico’s op privéschulden toenemen. De combinatie van zakelijke en privéuitgaven, maken ondernemers extra kwetsbaar voor liquiditeitsproblemen. Steeds blijkt (IMK, 2018) dat circa de helft van de ondernemers  een levensvatbaar bedrijf heeft. Het probleem had dus in veel gevallen voorkomen kunnen worden.

   

Hogeschool Utrecht

Als onderzoeks- en opleidingsinstelling krijgt de Hogeschool Utrecht (HU) regelmatig vragen op liquiditeits- en schuldengebied, die met de huidige kennis niet afdoende te beantwoorden zijn.

1.      Hoe kun je liquiditeitsproblemen en/of schulden bij ondernemers vooraf zien aankomen?

2.      Wat is er bekend over liquiditeitsbeheer en bedrijfsresultaten in het mkb?

3.      Welke invloed hebben privéproblemen en schulden op de liquiditeit van bedrijven?

   

Namens CompanyWatch zal algemeen directeur Leendert-Jan Roos deelnemen aan de werkgroep. De eerste bijeenkomst is gehouden op 24 mei 2018. De werkgroep zal circa 2 jaar actief zijn.