CompanyWatch in uitzending 'Wat verdien je?'

(23 januari 2018)

 

Gisterenavond was de tweede uitzending van BNN/VARA, gepresenteerd door Astrid Joosten, met de titel: 'Wat verdien je'. In elk van de vier afleveringen staat één sector centraal. Michiel nam deel aan de tweede aflevering over salarissen in de bankensector.

 

 

Michiel maakte van de gelegenheid gebruik om CompanyWatch te promoten. Vanaf 24 minuut 50 komt Michiel prominent in beeld.

Crowdfunding: markt groeit, projectomvang daalt 

(Crowdfundmarkt.nl, 8 januari 2018)

 

De markt van financieringen via crowdfunding (leningen en aandelen) groeide in 2017 met 36 procent naar in totaal 182,5 miljoen euro. Wel worden relatief steeds meer kleine leningen via crowdfunding verstrekt. De gemiddelde projectomvang is daardoor flink gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Crowdfundmarkt.

 

Volgens de rapportage lijkt de piek in het aantal crowdfundingplatformen bereikt: in de zomer van 2017 stonden er nog 52 geregistreerd bij de AFM, inmiddels zijn dat er nog vijftig. Gezamenlijk publiceerden die afgelopen jaar 1470 Nederlandse projecten. Twee platformen, Collin Crowdfund en Geldvoorelkaar, namen daarbij 35 procent van de totale financieringsomvang voor hun rekening.

 

De gemiddelde projectomvang daalde in 2017 naar 125.000 euro; in 2016 was dat nog 149.000 euro. Dat komt volgens Crowdfundmarkt doordat er steeds meer relatief kleine leningen aan consumenten worden verstrekt. Met name crowdfundingplatform Lender & Spender richt zich hier op. Samen met Funding Circle is dat platform goed voor bijna de helft (48 procent) van het totale aantal projecten.

 

Investeerders via crowdfunding krijgen steeds hogere rentes aangeboden. De gemiddeld rente op crowdfundingleningen steeg in 2017 naar 8,5 procent, fors meer dan in 2016 (7,5 procent). In enkele gevallen loopt de rente zelfs op tot bijna twintig procent. De gemiddelde looptijd van een crowdfundinglening kwam in 2017 uit op 49 maanden, iets korter dan in 2016 (52 maanden).

 

Horeca blijft koploper
Het aandeel vastgoedprojecten steeg in 2017 naar dertien procent van de totale omvang aan financiering via crowdfunding. In 2016 was dit nog zeven procent en in 2015 slechts vier procent. Vastgoedprojecten bieden vaak zekerheden die door investeerders aantrekkelijk gevonden worden, aldus Crowdfundmarkt.

 

De horeca bleef echter de sector met de meeste projecten en de grootste omvang in financiering via crowdfunding. Net als in 2016 werd meer dan een derde van alle crowdfundingprojecten in 2017 aangeboden door ondernemers uit de horeca en de dienstverlening. Opvallend is een flinke afname in de industrie en een sterke toename in de bouw. Crowdfunding is het minst populair in het onderwijs.

 

Meer dan de helft van de ondernemers gebruikt crowdfunding voor de financiering van werkkapitaal. Bij één derde van de projecten wordt om objectfinanciering gevraagd. Net als in voorgaande jaren werden de meeste projecten in 2017 aangeboden in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant.

 

Onze visie hierop

Hoewel algemeen bekend, blijft crowdfunding een groot aandeel financieren van de kredietbehoefte in risicovollere branches zoals horeca en met het financieren van werkkapitaal. 

 

Wij zijn van mening dat een professionaliseringsslag de branche gaat helpen om nadrukkelijker ook een serieuze partij te vormen voor financiering van onroerende zaken en roerende bedrijfsmiddelen.

 

 Download hier het volledige rapport.

Qredits levert waardevolle bijdrage aan financieringslandschap

(NVB: 21 november 2017)

 

Qredits heeft in een relatief korte termijn een belangrijk element toegevoegd aan het financieringslandschap. Ondernemers met ambitie en een goed plan kunnen ook bij Qredits terecht indien zij bij banken geen financiering kunnen krijgen. Banken werken hiervoor samen met Qredits en wijzen ondernemers actief door naar Qredits.

 

Ter gelegenheid van de uitreiking van het 10.000ste krediet verzorgde Qredits vandaag de gongslag ter opening van de beurs bij Euronext. Voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken was hierbij aanwezig.

 

Kennis en ervaring
Wanneer ondernemers door de bank afgewezen worden, maar het plan wel een goede kans van slagen heeft, kunnen zij financiering tot maximaal 250.000 euro aanvragen bij Qredits. Goede plannen maken hierdoor alsnog kans om de benodigde financiering aan te trekken. De reden van afwijzing schuilt vaak in het feit dat een beginnende ondernemer nog geen kennis en ervaring heeft opgedaan. De bank acht het risico dan hoger dat een lening niet wordt terugbetaald.
Via Qredits kunnen ondernemers juist begeleid worden. Zij krijgen dan een coach toegewezen, of volgen het programma Eigen Baas, waardoor zij vakkennis kunnen opdoen. De vaardigheden van de ondernemer worden dan aangevuld op het gebied van marketing en sales, accounting en het opstellen en uitvoeren van een financiële strategie.

 

Onze visie hierop

Wij juichen het inititatief van Qredits toe. Met de toename van geautomatiseerde eerste screening van ondernemingsplannen neemt de kans op het afwijzen van financieringsaanvragen van goede ondernemers met goede, maar slecht beschreven plannen, toe. De inzet van een coach is voor veel startende ondernemers een must gelet op de onervarenheid en grote financiële risico's die men in de beginjaren loopt. Qredits, ga zo door!

 

 

Lees hier meer over Qredits.

CompanyWatch levert Ministerie van Financiën input bij internetconsultatie over crowdfunding

Crowdfunding is een financieringsvorm, waarbij geldvragers geld van het publiek aantrekt. Met het meer volwassen worden van de markt groeit het belang van een toekomstbestendig juridisch kader gekoppeld aan goed en effectief toezicht. Het is daarom wenselijk te onderzoeken op welke wijze aanpassingen in wet- en regelgeving verder bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van crowdfunding. Het richt zich op crowdfunding waarbij de financiering is vormgegeven als onderhandse lening.

 

CompanyWatch: ‘Het invoeren van kredietrisico management bij crowdfunding is essentieel voor bescherming van geldgevers (‘investeerders’), geldvragers (kredietnemers) en de ontwikkeling van crowdfunding. Voorts vormt dit een maatschappelijk belang.’

 

Lees onze volledige bijdrage aan de consultatie hier.